Det finns många anledningar till varför det skulle vara bra att börja äta ekologiskt, men man kanske inte alltid vet vilka? Vi har samlat ihop 8 bra anledningar till varför man skall ta beslutet att betala några kronor extra i matbutiken och hjälpa vår miljö.

Mer smak

Frukt och grönsaker som är ekologiskt odlade har mer smak då de generellt sett har lägre vattenhalter.

Få i dig fler vitaminer

Ekologiska grönsaker är rikare på vitaminer, näring och mineraler.

Djuren får det bättre

Djuren får mer plats att leva på och kan beta naturligt utomhus.

Bättre för miljön

Med mindre gifter och vänligare odlingsmetoder utarmar man inte miljön på samma sätt som konventionell odling.

Mat fri från gifter

Ekologiskt odlad mat är fri från en hel mängd farliga kemikalier som annars används vid odling.

Billigare på lång sikt

Ekologiska odlingar kan användas under längre tid vilket är billigare långsiktig.

Renare mat

Ekologiskt kött är innehåller inga farliga mediciner som annars ges till olika djur.

Bättre för odlare

Med mindre gifter och säkrare odlingstekniker vid ekologisk odling har odlare en bättre arbetsmiljö.