Även om många gillar att plocka fram skräckfilmer som exempel på vad de anser vara kulturförbistring, så är de en oundviklig del av filmhistorien och en källa till underhållning. Vi har tittat närmare på några av de såväl dåtida som nutida värsta skräckfilmerna.

Spännande nog så har skräckfilm varit vanligt förekommande ända sedan rörliga bilder gick att framställa. Och därför är det inte så konstigt att det även är en av de mest populära filmgenrer. Men vilka skräckfilmer är egentligen värst? Här kommer ett litet tvärsnitt.

1. Hyresgästen (Le Locataire (The Tenant))

Roman Polanskis Hyresgästen var en av 1976 års mest uppmärksammade filmer. Med enkla men effektiva knep så skapar den en stämning av såväl isolering som påtvingat gemenskap. Polanski tar med oss på en resa in i galenskapen och får oss att ifrågasätta vår egen tillvaro.

2. REC

Första filmen från 2007 i spanska serien REC låter oss följa med på en oväntad händelser. Det är en kombinerad katastrof- och skräckfilm som bäst ses helt utan förväntningar och förvarning. Vad vi kan säga är att den är trendsättande i ren och skär obehaglighet.

3. Motorsågsmassakern

Klassikern från 1974 som kommit att bli allt ifrån en symbol för svensk filmcensur till ett tidigt exempel på överlevnadsskräck. Vad som gör att den får en extra skrämmande udd är att det numera inte känns helt omöjligt att något liknande skulle kunna hända i verkligheten.

4. Låt den rätte komma in

Filmen från 2008 som bygger på en bok av John Ajvide Lindqvist är egentligen inte en skräckfilm i den bemärkelse som många tänker sig. Tvärtom handlar den om en känsla av att något helt enkelt är fel. Och den är lika mycket samhällskritik som den är obehaglig. På många sätt en svensk klassiker som man måste ha sett åtminstone en gång.

5. Hämnd ur det förflutna (The Changeling)

Hämnd ur det förflutna, eller Changeling, är en kanadensisk film från 1980 som handlar om en hemsökt byggnad, isolering och vad som händer om man tvingas konfrontera ett förflutet som man helst inte vill ha något att göra med. En på många sätt trendsättande film som lämnar få oberörd. Den håller inte det höga tempo som vi numera är vana med. Men den vinner i ren och skär stämning.

6. Silent Hill

I Silent Hill från 2006 konfronteras vi med möjligheten att det finns en parallell värld som man endast delvis kan komma i kontakt med. Filmen bygger på spelet från 1999 med samma namn. Och även om inte alla anser att den lever upp till sin förlaga så bjuder den på ohygglig stämning och ett förlopp som de flesta kan relatera till.

7. Jacob’s Ladder

Jacobs Ladder från 1990 handlar om hur en Vietnamveteran måste konfrontera sitt förflutna samtidigt som han blir osäker på vad som egentligen hände under kriget. När nutid och dåtid smälter samman så blir det högst oklart huruvida han lider av psykisk sjukdom eller om det verkligen är något som kontrollerar vår gemensamma verklighet i större utsträckning än vi trott varit möjligt.