Apkoppor är en sällsynt virussjukdom som först rapporterades hos apor i Afrika, men den kan spridas till människor. Det är sällsynt att människor smittas av apkoppor. Om man gör det är symtomen vanligtvis lindriga och försvinner inom några veckor. I vissa fall kan det dock leda till allvarligare komplikationer som hudskador eller lunginflammation (lunginfektion).

I maj 2022 utfärdade Världshälsoorganisationen (WHO) en varning om apkoppor, och medierna har rapporterat allt mer om sjukdomen. Även om det är sant att viruset har spridits i Afrika, Europa och Nordamerika sedan 2001 är det viktigt att förstå att det inte är en ny sjukdom.

Apkoppor är en sjukdom som överförs av apor och som kan vara dödlig om den inte behandlas. Viruset är nära besläktat med smittkoppsviruset.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) rapporterar att det mellan den 1 januari och den 20 maj 2019 finns 116 bekräftade fall av apkoppor i USA, inklusive fem dödsfall. Detta är det största antalet fall som rapporterats i USA sedan 2003.

Symptom

Apkoppor sprids genom nära kontakt med smittade djur eller människor, och det kan överföras genom hosta och nysningar, beröring av smittade föremål eller djur och kyssar med någon som har viruset.

Apkoppor-symptomen uppträder vanligen inom 10 dagar till 3 veckor efter smittan men kan ta upp till 21 dagar. De omfattar feber, huvudvärk, svullna lymfkörtlar och ett hudutslag som börjar i ansiktet och sprider sig med tiden.

Smittorisk och spridning

CDC säger att risken för att smittas av viruset är låg eftersom endast ett fåtal personer smittas varje år – vanligtvis omkring 100 personer i världen mellan 2002 och 2017 – även om det är möjligt att detta antal kan öka när människor kommer i kontakt med fler djur genom globala resor.

Du kan få apkoppor om du kommer i kontakt med ett infekterat djur, som en ekorre eller kanin, eller om du blir biten av ett djur som bär på viruset. Du kan också få det om du hanterar ett infekterat djurkadaver utan att ha handskar på dig eller om du rör vid föremål som är förorenade med deras saliv eller blod – som kläder eller sängkläder – och sedan rör vid munnen eller ögonen innan du tvättar händerna ordentligt med tvål och vatten.

Det har förekommit fall där apkoppor har spridits från person till person genom hosta och nysningar, även om detta är sällsynt.

Är det allvarligt?

I sällsynta fall kan personer som får apkoppor utveckla allvarliga komplikationer som lunginflammation (lunginfektion), hepatit (leverinfektion) eller hjärninflammation (encefalit). De flesta människor återhämtar sig utan behandling inom 2-3 veckor