Med Harvey och Irma har 2017 års orkan-säsong har haft en ovanligt stark start. Dessa orkaners stryka är svåra att föreställa sig, den genomsnittliga vindstyrkan per minut är över 82 meter i sekunden (nästan 300 kilometer i timmen – dubbelt så kraftig som orkanen Gudruns toppnotering 2005) och kan orsaka tsunamiliknande vågor.

WatchMojo har gått igenom det 10 mest destruktiva stormarna och orkanerna hitintills. Och då räknas inte Harvey och Irma med.